Stori Glory


Rydym yn brosiect ifanc, ond sydd â hanes helaeth a diddorol. Mae sylfaenwyr y prosiect yn mynd drwy lawer i greu hollol newydd, unigryw ac yn ddefnyddiol “EducationBro” – Astudio Dramor Magazine.
Mae ein tîm rhyngwladol yn cynnwys myfyrwyr rhyngwladol ac athrawon sydd â phrofiad mawr, rheithor y brifysgol, entrepreneuriaid ifanc a phobl gweithredol â phrofiadau bywyd diddorol.

Rydym yn gwybod yr anawsterau addysg dramor:

  • as students;
  • as the applicants;
  • fel athrawon;
  • fel prifysgolion;
  • fel rhieni.

Pob dydd, rydym yn cyflwyno nodweddion newydd i wneud eich addysg dramor yn fwy cyfforddus.

ein cenhadaeth


Dylai pawb gael y cyfle i dderbyn addysg yn y wlad lle mae'n dymuno ac “EducationBro” will helps with it. y “EducationBro” cylchgrawn yn “blaen y mynydd iâ”, yn fuan iawn byddwn yn caniatáu i chi ddewis proffesiwn yr ydych yn hoffi. Dewiswch gwlad a fydd yn addas i chi ac ansawdd yr addysg, a chost y safonau addysg a byw. Enroll to the best university and easy to get a quality education. Ac yna dechrau gyrfa mewn unrhyw wlad yn y byd.
Mae hyn i gyd “EducationBro” gall.