Pam astudio yn yr Wcrain?


Pam astudio yn yr Wcrain? Dewiswch addysg ewropeaidd gyda standarts bywyd uchel ac isel ffioedd dysgu

Ti'n gwybod, bob gwlad yn uniqiue. Bydd pob gwlad yn cael rhestr o resymau, pam dewis ei. A dyma restr o resymau ar gyfer Wcráin. Rydych yn gwybod pam astudio yn yr Wcrain nawr.

 • Quality Education for all international students

prifysgolion Wcreineg Mae gan addysg o ansawdd uchel iawn. Mae gan lawer o unviersities cyrsiau mewn cyfadran english neu'n paratoi ar gyfer astudio ieithoedd russian neu ukrainian.

 • Cyrsiau cydnabyddedig yn fyd-eang (Ewrop, UK, UDA, Asia, Affrica, PWY, UNESCO, CYNGOR EWROPEAIDD, ac ati)

prifysgolion Wcreineg Mae hyn i gyd yn cydnabod. Bydd eich diploma fod yn rhagorol ym mhob man yn y byd.

 • gradd feddygol a gydnabyddir gan WHO, UNESCO, stumog (UK), USMLE (UDA), ledled yr UE ac Amrywiol Sefydliadau Rhyngwladol

Cyrsiau Meddygol yw'r mwyaf poblogaidd yn Ukraing ymhlith myfyrwyr tramor. Gallwch easly astudio MBBS yn yr Wcrain, gan y bydd yn cael ei gydnabod ym mhobman yn y Byd.

 • DIM jamb, IJMB, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE A.LEVEL, NABTEB

Mae hyn yn geiriau yn cael eu scarry i nifer fawr o fyfyrwyr rhyngwladol. Maent yn golygu tâl ychwanegol a derbyn caled. Ond mae'n hawdd yn yr Wcrain. Nid oes angen i chi wneud unrhyw un o'r hyn arholiadau.

 • DIM arholiadau mynediad, UNIG TYSTYSGRIF UWCHRADD YSGOL gyfer Rhaglenni Baglor

Swnio fel cynffon, ond mae'n wir. mynediad hawdd iawn.

 • ffioedd dysgu a dalwyd ar ôl cyrraedd

Nid yw llawer o fyfyrwyr yn dymuno talu cyn cyrraedd. Yma gallwch wneud hyn. Cadarn, rhaid i chi dalu am llythyr gwahoddiad a gwasanaethau asiantaeth os ydych yn ei ddefnyddio, ond beth bynnag, bron pob arian y byddwch yn talu dim ond ar ôl cyrraedd i Wcráin. Eich arian yn ddiogel.

 • cost-effeithiol (addysg rhataf yn Ewrop)

Edrych addysg european gyda'r ffioedd dysgu isaf? Yma, mae'n. Wcráin Mae gan addysg rhad iawn

 • Standard Life Ewropeaidd

Wcráin lleoli yng nghanol a dwyrain Ewrop. Mae'n wlad fwyaf yn Ewrop. Dyma standarts ewropeaidd wirioneddol o fywyd gyda phrisiau isel.

 • Rhagolygon Swyddi Gwell

Wcráin yn lle da i ddechrau gyrfa

 • Hinsawdd Cymedrol drwy gydol y flwyddyn

Anghofiwch am anhygoel oer poeth neu oes. Mae pob thymhorau'r flwyddyn yn hardd yn yr Wcrain

 • Cyfoethogi Profiad o ganlyniad i Athrawon Ymweld o UDA, CANADA, UK, etc.

Mae nifer fawr o brifysgolion Mae partneriaeth gyda USA, Canada a unviersities Ewropeaidd. Mae'n eich cyfle i gwrdd â proffessors enwog ledled y byd yn yr Wcrain gyda ffioedd dysgu isaf.

 • Cyfleoedd Preswyl Parhaol & Setliad yn Ewrop ar ôl cwblhau'r rhaglen astudio

Mae ei wir. Byddwch yn fyfyriwr da a byddwch yn cael y gallu i gael preswylio mewn gwlad ewropeaidd.

 • 100% Sicrhaodd VISA i ymgeiswyr haeddiannol

Un yn fwy a mwy – wnewch chi helpu 100% cael VISA os byddwch yn astudio yn y brifysgol Wcreineg.

Wedi'r cyfan rydym yn unig eisiau dweud, bod Wcráin yn wirioneddol wlad anhygoel gyda nifer enfawr o alluoedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Astudiwch yn yr Wcrain a byddwch yn syrthio mewn cariad ag ef. Ewch i Wcráin ac ni bydd dim rhaid i chi cwestiwn “Pam astudio yn yr Wcrain?”

CDU: ers 2016 broses dderbyn mewn prifysgolion Wcreineg ar gyfer myfyrwyr tramor aviable trwy Center Mynediad Wcreineg.