Prifysgol Gatholig Awstralia

Prifysgol Gatholig Awstralia (ACU)

Awstralia Catholig Manylion y Brifysgol

Ymrestru yn y Brifysgol Gatholig Awstralia

Trosolwg


Prifysgol Gatholig Awstralia (ACU) yw gyhoeddus nid-er-elw a ariennir prifysgol gan Lywodraeth Awstralia.

Mae'n agored i fyfyrwyr a staff o bob credoau.

Prifysgol Gatholig Awstralia (ACU) ymgysylltu Traddodiad Gatholig Deallusol i ddod â phersbectif amlwg i'r education.We uwch archwilio diwylliannol, cymdeithasol, materion moesegol a chrefyddol drwy lens y Traddodiad Gatholig Deallusol yn ein haddysgu, ymchwil a gwasanaeth.

Trwy feithrin a hyrwyddo gwybodaeth mewn addysg, iechyd, fasnach, y dyniaethau, y gwyddorau a thechnolegau, gyfraith, a'r celfyddydau creadigol, ACU yn cyfrannu at ei lleol, cymunedau cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd ein graddedigion yn cael eu medrus yn y meysydd o'u dewis, moesegol yn eu hymddygiad, gyda datblygu arferiad critigol o feddwl, gwerthfawrogiad o sanctaidd mewn bywyd ac ymrwymiad i wasanaethu lles pawb.

Mae'r Cwmni Prifysgol Gatholig Awstralia (ACU) cymeradwyo'r Datganiad o Fwriad (“Mae'r Genhadaeth ACU”) yn y 23 Mai 2014 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

ACU yn lle gwych i gwrdd â phobl a chael profiadau newydd.

Mae pob cymdeithas i fyfyrwyr campws yn cynnal digwyddiadau fel barbeciws, peli a chyngherddau. Mae yna hefyd glybiau, cymdeithasau a chwaraeon digwyddiadau fel Gemau ACU a Gemau Prifysgolion.

ysgolion / colegau / adrannau / cyrsiau / Cyfadrannau


  • Addysg a'r Celfyddydau - ardaloedd yn cynnwys addysg, y celfyddydau a'r dyniaethau, astudiaethau byd-eang ac astudiaethau datblygu rhyngwladol, cyfathrebu yn y cyfryngau, gwyddorau cymdeithasol, gwaith ieuenctid, a'r celfyddydau creadigol, celfyddydau gweledol a dylunio.
  • Gwyddorau Iechyd - ardaloedd hyn yn cynnwys cwnsela, gwyddor yr amgylchedd, ffisioleg ymarfer, gwyddor ymarfer corff, Iechyd meddwl, bydwreigiaeth, nyrsio, therapi galwedigaethol, paramedicine, ffisiotherapi, iechyd y cyhoedd, seicoleg, gwaith cymdeithasol a phatholeg lleferydd.
  • Y Gyfraith a Busnes - meysydd hyn yn cynnwys cyfrifeg a chyllid, gweinyddu busnes, fasnach, rheoli adnoddau dynol, Technoleg Gwybodaeth, gyfraith, rheoli, marchnata ac iechyd galwedigaethol, diogelwch a rheolaeth amgylcheddol.
  • Diwinyddiaeth ac Athroniaeth - y ddau disgyblaethau hyn yn annog myfyrwyr i chwilio am ddoethineb, gwybodaeth a gwirionedd.


Wyt ti eisiau trafod Mhrifysgol Gatholig Awstralia ? unrhyw gwestiwn, sylwadau neu adolygiadau


Prifysgol Awstralia Gatholig ar Fap


Photo


Lluniau: Prifysgol Gatholig Awstralia Facebook swyddogol

fideo

Rhannwch wybodaeth ddefnyddiol hon gyda'ch ffrindiau

adolygiadau Awstralia Mhrifysgol Gatholig

Ymunwch i drafod Prifysgol Gatholig Awstralia.
SYLWCH: EducationBro Magazine yn rhoi gallu i ddarllen gwybodaeth am brifysgolion ar chi 96 ieithoedd, ond rydym yn gofyn i chi barchu aelodau eraill a gadael sylwadau yn y Saesneg.