EducationBro - مطالعه مجله در خارج از کشور

دانشگاه ملی چرنیوتسی

دانشگاه فنی ملی اوکراین “موسسه پلی تکنیک کیف”

دانشگاه ملی معدن

دانشگاه ملی حمل و نقل هوایی

دانشگاه ایالتی Sumy از

اقتصاد ملی دانشگاه ترنوپیل

دانشگاه فنی ملی Ivano-Frankivsk در نفت و گاز

  • کشور : اوکراین
  • شهرستان : استان ایوانو Frankivsk
  • تخصص : IFNTUOG
  • تاسیس شد : 1967
  • دانش آموزان (تقریبا.) : 10000
  • مشاهده جزئیات دانشگاه

دانشگاه ملی Mechnickov اودسا

دانشگاه ملی زندگی و محیط زیست علوم اوکراین

دانشگاه ملی ایوان Franko لفیف

دانشگاه ملی پلی تکنیک لویو

دانشگاه ملی کیف Mohyla آکادمی