“EducationBro” tam sim no tsis muaj qhib txaus qhia. tsis xav phem cais tsis, very soon we’ll seek for a huge number of employees.

Xijpeem peb yeej ib txwm qhib rau koj cov tswv yim. Sau ntawv rau peb yog vim li cas peb yuav tsum xaiv koj thiab peb mam li nrhiav ib txoj hauj lwm rau koj nyob rau hauv tej cheeb tsam. Peb yeej ib txwm xav tau tus txuj ci.