“EducationBro” ներկայումս չունեն բաց դիրքեր. Ոչ կասկածներ, very soon we’ll seek for a huge number of employees.

Համենայն դեպս, մենք միշտ բաց են ձեր առաջարկությունների. Գրեք մեզ, թե ինչու մենք պետք է ընտրել ձեզ, եւ մենք պետք է գտնել մի պաշտոն է Ձեզ համար ցանկացած ոլորտում. Մենք միշտ պետք է տաղանդ.