សាកលវិទ្យាល័យមួយ Bordeaux

សាកលវិទ្យាល័យមួយ Bordeaux. សិក្សានៅប្រទេសបារាំង.

University of Bordeaux Details

 • ប្រទេស : ប្រទេសបារាំង
 • ទីក្រុង : ក្លិប Bordeaux
 • អក្សរកាត់ : UB បាន
 • បានបង្កើតឡើង : 1441
 • និស្សិត (ប្រមាណ។) : 53000
 • កុំភ្លេច discuss University of Bordeaux
Enroll at University of Bordeaux

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យកំពូលនៅក្នុងប្រទេសបារាំង, សាកលវិទ្យាល័យ Bordeaux ដែលត្រូវបាន renowned សម្រាប់គុណភាពនៃវគ្គសិក្សារបស់ខ្លួននិងការស្រាវជ្រាវ.

សាកលវិទ្យាល័យផ្តល់ជូនពិសេសមួយ Bordeaux នេះ 245 កម្មវិធីនាំឱ្យមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ជាតិ, បានរៀបចំនៅជុំវិញវាលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនបួន:

 • វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​បច្ចេកវិទ្យា
 • ច្បាប់, វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ, សេដ្ឋកិច្ច, គ្រប់គ្រង
 • វិទ្យាសាស្ត្រជីវិតនិងសុខភាព
 • វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្ស

មួយជួរធំនៃលក្ខណៈសម្បត្តិគឺអាចធ្វើបានរួមទាំង: 180 ឯកទេសមេ, 115 សញ្ញាបត្រថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងសុខភាព, សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ជាតិនៅក្នុង oenology…

ប្រមាណ 13% នៃសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bordeaux ដែលមានអន្ដរជាតិ. សាកលវិទ្យាល័យនេះបានបង្កើតជួរធំទូលាយមួយនៃកម្មវិធីការសិក្សាអន្ដរជាតិដែលត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស (ឬភាសាផ្សេងទៀតដូចជាអេស្ប៉ាញ) ហើយថាការផ្តល់ជូនសិស្សនិស្សិតនូវលទ្ធភាពនៃការបញ្ចប់សញ្ញាបត្ររួមគ្នាឬពីរដង.

ជាង 40 ការសិក្សាអន្ដរជាតិមានកម្មវិធីនៅបរិញ្ញាបត្រ, បណ្ឌិតកម្រិតរួមទាំងគ្រូនិង 11 កម្មវិធី EU-ដែលមានស្លាក. សាកលវិទ្យាល័យ Bordeaux ដែលគឺជាសាកលវិទ្យាល័យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Mundus សម្រាប់អាហារូបករណ៍ Erasmus.

សាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្តល់ការងារនៅជុំវិញ 5,600 សមាជិក​បុគ្គលិក, ដែលជិត 3,000 មានបុគ្គលិកសិក្សានិងស្រាវជ្រាវ. ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់គុណភាពនៃការបង្រៀនវិទ្យាសាស្រ្តនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេ. ពួកគេទាំងអស់កាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតគ្រូពេទ្យឬពេទ្យនេះសាស្រ្តាចារ្យនិងអ្នកអនុវត្តមន្ទីរពេទ្យសកម្មដែលមានទាំងអស់នៅមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយ Bordeaux.

 

សាលារៀន / មហាវិទ្យាល័យ / មន្ទីរ / វគ្គសិក្សា / មហាវិទ្យាល័យ


 • មហាវិទ្យាល័យនៃច្បាប់, វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ, សេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
 • College of Human Sciences
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត & Technology=
 • Department of Science and Technology
 • Department of Life and Health Sciences
 • Department of Social and Human Sciences

ប្រវត្តិសាស្រ្ត


 • 1441: The University of Bordeaux is created by Pope Eugene IV and is composed of four main faculties – សិល្បៈ, ថ្នាំ, law and theology.
 • 1793: All the universities in France, including the University of Bordeaux, are abolished by the French revolutionaries.
 • 1808: Napoléon Bonaparte reorganizes the university into three faculties which focus on theology, arts and science.
 • 1896: The universities in France are reorganized according to new legislation. The University of Bordeaux is re-established with the faculties of arts, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត, ច្បាប់, medicine and pharmacy.
 • 1950s បាន – late 1960s: The number of students registered progresses from 8,000 ទៅ 25,000.
 • 1960s បាន: The ever-growing university extends its site to the Campus Talence-Pessac-Gradignan.
 • 1966: Alfred Kastler, Professor of Physics at the University of Bordeaux, is awarded the Nobel Prize for Physics.
 • 1968: The University of Bordeaux is subdivided into three separate universities – ក្លិប Bordeaux 1 (ច្បាប់, សេដ្ឋកិច្ច, អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត), ក្លិប Bordeaux 2 (life, social and health sciences), ក្លិប Bordeaux 3 Michel de Montaigne (arts and human sciences).
 • 1995: University Bordeaux 1 becomes two separate universities. ក្លិប Bordeaux 1 offers the academic fields of science and technology, and Bordeaux IV Montesquieu offers law, social and political science, economy and management.
 • 1997: The University of Bordeaux “Pole” is created, regrouping the four separate university entities.
 • 2004: The presidents of the four universities sign the founding Charter of a unified University of Bordeaux.
 • 2007: The research and higher education pole of the University of Bordeaux is created which incorporates the higher education institutes and schools of the site (Université Bordeaux 1, Université Bordeaux Segalen, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Université Montesquieu Bordeaux IV, Institut Polytechnique de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, Sciences Po Bordeaux).
 • 2010: ក្លិប Bordeaux 1, Bordeaux Segalen and Bordeaux IV Montesquieu sign a common strategic project agreement thus launching the process of creating a unique establishment, the new “University of Bordeaux”.
 • 1st January 2014: Exactly 573 years after its founding date, the new University of Bordeaux is re-established.


តើ​អ្នក​ចង់ discuss University of Bordeaux ? សំណួរណាមួយ, យោបល់ឬពិនិត្យ


University of Bordeaux on Map


រូបថត


រូបថត: សាកលវិទ្យាល័យមួយ Bordeaux ហ្វេសប៊ុកជាផ្លូវការ

វីដេអូ

ចែករំលែក info នេះជាមួយមិត្តភក្តិមានប្រយោជន៍របស់អ្នក

University of Bordeaux reviews

Join to discuss of University of Bordeaux.
សូម​ចំណាំ: ទស្សនាវដ្តី EducationBro ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការអាន info អំពីសកលវិទ្យាល័យនៅ 96 ភាសា, ប៉ុន្តែយើងសុំឱ្យអ្នកគោរពសមាជិកដទៃទៀតនិងការចាកចេញពីមតិយោបល់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស.