EducationBro - Судалгааны Гадаадад сэтгүүл

Буэнос-Айрес их сургууль

Украинд дээд эрүүл мэндийн их сургууль 2017

ОХУ-ын тушаалын эмнэлгийн их дээд сургуулиуд 2016

Павлов Эхний Санкт-Петербург Улсын Анагаах ухааны их сургууль

Новосибирск Улсын Анагаах ухааны их сургууль

Волгоградын Улсын Анагаах ухааны их сургууль

Красноярскийн Улсын Анагаах ухааны их сургууль

Ростов Улсын Анагаах ухааны их сургууль

Chernivtsi Улсын Их Сургууль

элсэлтийн үйл ажиллагаа & Украйн дахь шаардлага

Арабын Нэгдсэн Эмират Улс сургууль

Технологийн Дээд коллеж