EducationBro - Судалгааны Гадаадад сэтгүүл

Chernivtsi Улсын Их Сургууль

Украйн улсын техникийн их сургууль “Киевийн Политехникийн дээд сургууль”

Уул Уурхайн Үндэсний Их Сургууль

Үндэсний нисэхийн их сургууль

Sumy Улсын Их Сургууль

Ternopil Үндэсний эдийн засгийн их сургууль

Газрын тос, байгалийн хийн Ivano-Frankivsk улсын техникийн их сургууль

Odessa Үндэсний Mechnickov их сургууль

Украины амьдрал, байгаль орчны шинжлэх ухааны улсын их сургууль

Lviv Иван Franko Улсын Их Сургууль

Lviv Политехникийн Улсын Их Сургууль

Киевийн-Mohyla Академийн Улсын Их Сургууль