EducationBro - வெளிநாடுகளில் இதழ்

Chernivtsi தேசிய பல்கலைக்கழகம்

உக்ரைன் தேசிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் “கீவ் பாலிடெக்னிக் நிறுவனம்”

தேசிய சுரங்க பல்கலைக்கழகம்

தேசிய கடற்படை பல்கலைக்கழகம்

Sumy மாநில பல்கலைக்கழகம்

Ternopil தேசிய பொருளாதார பல்கலைக்கழகம்

ஆயில் அண்ட் கேஸ் Ivano-Frankivsk தேசிய தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்

ஒடெஸ தேசிய Mechnickov பல்கலைக்கழகம்

உக்ரைன் வாழ்க்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் தேசிய பல்கலைக்கழகம்

ழ்விவ் இவன் Franko தேசிய பல்கலைக்கழகம்

ழ்விவ் பாலிடெக்னிக் தேசிய பல்கலைக்கழகம்

கீவ்-Mohyla அகாடமி தேசிய பல்கலைக்கழகம்