EducationBro - Tạp chí du học

Đại học Quốc gia Chernivtsi

Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ukraine “Viện Đại học Bách khoa Kiev”

Đại học Mỏ Quốc gia

Đại học Hàng không Quốc gia

Đại học bang Sumy

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Ternopil

Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ivano-Frankivsk Dầu khí

Đại học Quốc gia Odessa Mechnickov

Đại học quốc gia của cuộc sống và môi trường Khoa học của Ukraine

Đại học Quốc gia Ivan Franko của Lviv

Đại học Quốc gia Lviv Bách khoa

Đại học Quốc gia Kyiv Mohyla-Academy