“EducationBro” awunazo izikhundla evulekile. Akukho ukungabaza, very soon we’ll seek for a huge number of employees.

Noma kunjalo thina njalo ukuvula iziphakamiso zakho. Bhala ukuthi kungani kumele akhethe wena futhi sizoyithola isikhundla nganoma iyiphi indawo. Thina njalo badinga amathalenta.