“EducationBro” a halin yanzu da wani matsayi bude. No shakku, da sannu zamu nemi ma'aikata da yawa.

Duk da haka dai muna ko da yaushe bude for your shawarwari. Rubuta mana dalilin da ya sa dole mu zãɓen ka, kuma za mu samu wani wuri a gare ku a cikin wani wuri. A ko yaushe muna bukatar talanti.