“EducationBro” ປະຈຸບັນບໍ່ມີສະຖານະເປີດ. ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ຫຼາຍທັນທີທີ່ພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີສໍາລັບການຈໍານວນ huge ຂອງພະນັກງານ.

ແລ້ວພວກເຮົາສະເຫມີໄປເປີດສໍາລັບຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ. ຂຽນພວກເຮົາເປັນຫຍັງພວກເຮົາມີທີ່ຈະເລືອກເອົາທ່ານແລະພວກເຮົາຈະຊອກຫາຕໍາແຫນ່ງສໍາລັບທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃດຫນຶ່ງ. ພວກເຮົາສະເຫມີຈໍາເປັນຕ້ອງພອນສະຫວັນ.