“EducationBro” Во моментов немаме отворени позиции. Не се сомневам, многу наскоро ќе бараат за огромен број на вработени.

Како и ние секогаш сме отворени за вашите предлози. Пишете ни зошто треба да го одберете и ние ќе се најде место за вас во било која област. Ние секогаш треба таленти.