Tsev kawm ntawv ntawm Florida

Tsev kawm ntawv ntawm Florida, TEB CHAWS USA. Kawm nyob teb chaws USA. Educationbro.com kawm txawv tebchaw.

Tsev kawm ntawv ntawm Florida txhawb

Npe ntawm tsev kawm ntawv ntawm Florida

Saib ib muag


Tsev kawm ntawv ntawm Florida yog ib tug pej xeem lub txhab uas founded hauv 1853.

Nqi them nqi kawm ntawv nyob rau hauv tsev kawm ntawv ntawm Florida yog $30,000 (Aprox.).

Lub University Florida yog li ob mais deb rau hauv plawv nroog Gainesville, ib lub zos kawm ntawv qib siab bolstered los ntawm lub tsev kawm ntawv ze li ntawm 50,000 me nyuam kawm ntawv. Tus Florida Gators kev ua si nrog rau NCAA Division I Southeastern sablaj lwv, thiab koj yeej txaus siab los ntawm mascots Albert thiab Alberta lub Alligators. Pab neeg no football Gator, uas nyob rau hauv chaw ntau pob Griffin Ben toj competes — feem ntau hu ua cov “Hav iav” — yog feem ntau yog hais tsis zoo. Pab neeg no los ua tus hu npe raws qab nrov txog kev ua si haus Gatorade 1966, tom qab cov neeg Gators experimented nrog tus tshiab haus. Lub xyoo Gator nyooj, nyob rau ib Homecoming lis xaus, tau hu ua cov me nyuam kawm ntawv mus dhia pep rally coob nyob hauv lub ntiaj teb. Hais txog 15 feem pua neeg kawm ntawv pab hauv tsev kawm ntawv 60-plus fraternities thiab sororities. Neeg tsis tas yuav nyob rau, tab sis yog hais txog 80 feem pua opt ua. Cov menyuam kawm ntawv tau partake nyob Gator Nights, nyob rau txhua hnub Friday, yam kev dawb lig hmo ntuj lom ze thiab ib tug dawb "ib tag hmo noj tshais."

Lub tsev kawm ntawv tau zoo regarded graduate cov kev pab los ntawm lub tsev kawm ntawv yam xws li tshuab, Tsev kawm ntawv qib siab tiav Hough kev ua lag ua luam,Levin College ntawm txoj cai lij choj thiab tus kawm ntawv qib siab hauv tshuaj. Lub tsev kawm ntawv no kuj kev uas laus zog Oak txaj viav-vias, qhov uas me nyuam kawm ntawv yuav ua hauj lwm, sau kom tiav internships nyob rau hauv kev sciences thiab nrhiav mentors. Nto moo ua hauj lwm ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Florida xws li txoj cai kho tsev TV cia Bob Vila, Heisman Trophy khiav Steve Spurrier thiab qub tuaj. Sens. Bob Graham thiab Connie Mack.

Tsev kawm ntawv / Qib siab / Saib xyuas / Kev kawm / Faculties


AGRICULTURAL THIAB LIFE SCIENCES

Nrog 21 cuv majors, ntau tshaj 50 tej chaw specialization thiab 23 graduate majors, cov kawm ntawv qib siab uas Agricultural thiab Life Sciences (CALS) rau qhov teem kev kawm paub los ntawm kev ua liaj/teb, kev pab tib neeg thiab tej, lub neej sciences, li no mus pab tau txoj thiab phem tshaj qhov zoo tshaj ntawm tib neeg lub neej.

KAWM

Fostering yam muaj tswv yim, artistic scholarly excellence thiab innovation thoob disciplines, cov kawm ntawv qib siab ntawm uas tsis tau tsim kev xaav, inspiring muaj kev xav thiab cov tswv yim, thiab qhib qhov rais kom lub ntiaj teb wider.

LAG LUAM, KAWM NTAWV QIB SIAB WARRINGTON

Tsim kev soj ntsuam influential thiab qhia ntawv rau cov thawj coj ua hauj lwm tag kis lub, Warrington College kev lag luam coj los ua ib haiv neeg zoo los ntawm kev ua hauj lwm zoo aims.

KEV KHO HNIAV

Muaj ib txoj kev pab, cov kawm ntawv qib siab hauv kev kho hniav uas tsis tau kev ntau haiv, foundations, qhov hloov ntaub ntawv ntawm cov kev paub thiab cov teeb kev pab ntau tshaj, excellence soj ntsuam thiab saib xyuas tus neeg mob.

TSIM, SIV THIAB NPAJ

Cov kawm ntawv qib siab uas tsim, Siv thiab npaj muaj tub ki yog ib cov qauv siv ntau tshaj, npaj thiab siv hauv tsev nyob hauv lub teb chaws uas muaj ntau tshaj 1,500 cov kawm hab tsib kev disciplines ywj siab. Los ntawm cov thawj kauj ruam xws li siv cov LEED uas muaj ntaub ntawv vaj tse thiab lub tswv yim tsis tau ua cov UF 2025, cov kawm ntawv qib siab tabtom ua ib sustainable zog yav tom ntej rau Florida thiab lub ntiaj teb ib qhov chaw zoo.

KEV KAWM

Collaborating zoo kawm thiab neeg meem hauv ntiaj teb no lub zog miv, cov kawm ntawv qib siab uas kawm npaj practitioners heev thiab scholars Meskas, siv thiab kis tau paub txog kev qhia ntawv, kev kawm thiab tib neeg txoj kev loj hlob. Txoj kev paub no los mus nyob tau tshawb nrhiav qhov tseeb ntawm P.K. Yonge kev tshawb fawb kawm, qhov uas peb pom tau kev hloov lub neej tiag tiag.

YAM XWS LI TSHUAB, HERBERT WERTHEIM COLLEGE

Nrog 9 saib xyuas, 15 cov kev pab kawm ntawv, thiab tshaj 20 chaw zov me nyuam thiab institutes, cov Herbert Wertheim College ntawm yam xws li tshuab no yuav ua tau cov thawj coj thiab cov teeb meem-solvers uas yuav tsum ua ib multidisciplinary kev engineering. Los ntawm ib tug neeg-koom kev innovation thiab foundations, UF ua hauj lwm rau ntawm ntug leading technology lug tsim lub ntiaj teb xav tau tshaj engineers.

HUV THIAB PEJ XEEM KEV UA TAU ZOO

Cov kawm ntawv qib siab hauv kev thiab pej xeem cov kev kawm yog txhob xauv lub pej xeem tej zaum los ntawm kev uas tshawb xyuas thiab mus pab tau txoj muaj lub neej zoo. Ib puag nrug thiab ib fuller nkag siab txog cov neeg mob, UF yog kev qhia kev, tiv thaiv kab mob, thiab thawb rau kev nkag siab ntau dua rau lub ntiaj teb dua.

JOURNALISM THIAB SIB

Cov kawm ntawv qib siab uas Journalism thiab cov naiskhu yog muaj nplooj siab xav uas tus nqi, xyaum, thiab tau taub journalism thiab cov naiskhu hauv lub zej zog muaj vaj huam sib luag.

TXOJ CAI, KAWM NTAWV QIB SIAB LEVIN

Levin College ntawm txoj cai yog nplooj siab mus uas pej xeem kom saib taus, kev welfare thiab kev ncaj ncees los ntawm cov kev kawm los ntawm txoj cai lij choj.

LIBERAL ARTS THIAB SCIENCES

Muaj ntau tshaj 700 kws qhia ntawv cov neeg koom them rau cov kev qhia txog lub tsev kawm ntawv feem ntau, cov kawm ntawv qib siab uas Liberal Arts thiab Sciences (CLAS) quj qaws expands peb paub thiab siv hauv kev kho cov thaj chaw uas tus kawm, Humanities, Social sciences, thiab tej yam ntuj tso thiab xyuam xim sciences.

TSHUAJ

Dub ntawm first-rate lub chaw kho mob thiab cov kws kho mob kawm tiav los zoo, cov kawm ntawv qib siab uas tshuaj yog kawm cov tiam tom ntej no ntxiv ntawm cov kws kho mob pab tu mob kev tu ncua ntawm cov neeg, ua txoj kev soj ntsuam uas ua rau yus lub neej hloov discoveries, thiab kom ib tug noj qab nyob zoo yav pem suab Florida thiab lub ntiaj teb no.

LAUS

Los ntawm dynamic kev tshawb nrhiav thiab muaj tswv yim le caag hab siv, cov kawm ntawv qib siab uas laus yog npaj yuav tu mus coj li clinicians, zaum thiab neeg. Mus txog ib qho kev pab rau lub tswv yim, kev tshawb kawm thiab kev pab, UF tabtom ua muaj feem ntau dua ntawm tus kheej.

TSHUAJ

Li qhia siv kuj ranked ntawm cov qib siab sab saum toj thiab tsev kawm ntawv cov chaw muag tshuaj nyob hauv lub teb chaws, lub College khw muab tshuaj yog ua rau kev tshawb nrhiav tshuaj thiab cov kev pab. Muaj ib kub siab rau tej kev txhim kho cov mob los ntawm kev uas tshawb nrhiav, UF striving los ua tshuaj zoo thiab ib tug nyab ntiaj teb.

TU THIAB KHO PROFESSIONS

Nrog rau kev kawm ib tug qauv tshiab uas tsom rua kev xws li cov pej xeem dlaws teeb meem thiab ib tug neeg kho mob, lub College of Public Health and Health Professions uas tsis tau preserving, kev qhia thiab kev txhim kho qhov huv thiab zoo rau kev ceev, cov zej zog thiab cov neeg.

TSHUAJ VETERINARY

Cov kawm ntawv qib siab uas Veterinary tshuaj yog uas tus mob thiab welfare tsiaj thiab tsim cov thawj coj ntawm cov kev kho mob veterinary profession yav tom ntej. Los ntawm ib tug dynamic, kev cob qha kev tshawb, UF paj lug tsim lub ntiaj teb zoo dua rau cov tib neeg- thiab tsiaj-zoo sibxws.

Keeb kwm


Lub University Florida traces nws lub hauv paus pib mus 1853, Thaum cov East Florida Seminary, tus hiob ntawm lub tsev kawm ntawv ntawm Florida tus plaub thawj ntawm tsev, founded hauv Ocala, Florida.

Nyob rau lub ib hlis ntuj 6, 1853, Tswv xeev Thomas Brown kos npe rau ib daim nqi uas muab siv pej xeem nyiaj them yug rau kev kawm ntawv hauv lub xeev Florida. Gilbert Kingsbury yog tus thawj coj kom zoo dua qhov tsim, thiab tsim los pab rau sab hnub tuaj Florida Seminary, uas ua kom raug rau Civil tsov rog hauv 1861. Cov sab hnub tuaj Florida Seminary yog Florida tus thawj xeev-txaus siab chaw hauj lwm ntawm kev kawm higher.

James Henry Roper, muaj hais txhob oob thiab lub xeev senator los ntawm lub nras Alachua, muaj qhib lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv Gainesville, lub Gainesville Academy, nyob rau hauv 1858. Nyob rau hauv 1866, Muab nws daim av thiab mus kawm ntawv rau lub xeev ntawm Florida in exchange for cov nyaj ntawm lub East Florida Seminary los Gainesville roper.

Tus thib ob uas puas loj precursor rau lub tsev kawm ntawv ntawm Florida yog College Agricultural Florida lawm, raws txoj cai nyob lub zos pas dej ntawm Jordan Probst hauv 1884. Florida Agricultural College los ua lub xeev tus thawj daim av-qhov nyiaj pab kawm ntawv qib siab ntawm txoj cai Morrill. Nyob rau hauv 1903, Florida tsim kev cai, desiring tsim lub tsev kawm ntawv outlook thiab kawm tshaj ntawd lub hauv paus pib agricultural thiab yam xws li tshuab, hloov lub npe Florida Agricultural College rau cov “Tsev kawm ntawv ntawm Florida,” lub npe lub tsev kawm ntawv yuav tuav tau ob xyoos nkaus xwb.

Nyob rau hauv 1905, Florida tsim kev cai dhau ntawm txoj cai Buckman, consolidated lub xeev uas lub qhov txaus siab tsev kawm. Tus neeg uas tsim kev cai uas sau tau rau ntawm txoj cai, Henry Holland Buckman, tom qab pib qhov hu npe raws qab uas nrog Buckman, yog ib lub tsev kawm ntawv cov vaj tse hiob.[23] Lub Buckman Act ncaav lub State University System of Florida thiab tsim cov Florida Board of tswj kav lawv. Txoj cai abolished lub rau (6) uas twb muaj lawm tos xeev-txaus siab hauv tsev ntawm kev kawm ntawv, thiab consolidated lub cuab tam thiab tsev kawm ntawv cov kev pab cuam ntawm plaub leeg tsim tus tshiab “Tsev kawm ntawv uas lub xeev Florida.” Tus thawj ntawm plaub tom consolidated tsim rau tsev kawm ntawv tshiab nyob rau Tsev kawm ntawv ntawm Florida ntawm lub zos pas dej (hu ua Florida Agricultural College) hauv lub zos pas dej, tus Sab hnub tuaj Florida Seminary nyob rau hauv Gainesville, tus Me nyuam. Petersburg li qub thiab muaj tsev kawm ntawv rau cov me nyuam. Petersburg, thiab cov Sab qab teb Florida tub rog College nyob rau hauv Bartow.

Ntawm txoj cai Buckman thiab consolidated cov qib siab thiab cov tsev kawm ntawv rau hauv peb tsev segregated los ntawm haiv neeg thiab yog txivneej los pojniam — rau tsev kawm ntawv uas lub xeev ntawm Florida rau txiv neej dawb, tus Florida maum College rau cov poj niam dawb, thiab lub xeev uas tsev kawm ntawv rau cov me nyuam dawb lias rau African-American txiv neej thiab poj niam.

Lub nroog Gainesville, coj los rau ntawm nws tus kav nroog William Reuben Thomas, campaigned ua tsev rau lub tsev kawm ntawv tshiab. Rau lub Xya hli ntuj 6, 1905, cov Board of Control xaiv Gainesville rau lub tsev kawm ntawv tshiab campus. Andrew Sledd, tsoom txoov ntawm tus uas twb muaj lawm tos University ntawm Florida ntawm lub zos pas dej, xaiv ua tus nom thawj thawj coj rau tsev kawm ntawv tshiab uas lub xeev Florida. Tus 1905-1906 ntawv yog ib xyoo uas muaj kev hloov; lub tsev kawm ntawv tshiab uas lub xeev Florida yog yam raug cai tsim, tab sis ua thajtsam ntawm lub qub tsev kawm ntawv ntawm Florida hauv lub zos pas dej mus txog rau thaum tau kiag tus thawj cov vaj tse rau tus tshiab nyob rau hauv Gainesville. Kws kes duab vajtse William A. Edwards tsim cov thawj nom campus vaj tse nyob hauv lub Collegiate Gothic style. Kawm ntawv pib rau lub tshiab Gainesville rau lub Cuaj hlis 26, 1906, nrog 102 txais.

Nyob rau hauv 1909, lub tsev kawm ntawv lub npe yog teb yooj yim zog los ntawm lub “Tsev kawm ntawv uas lub xeev Florida” rau qhov “Tsev kawm ntawv Florida.”

Tus nab qa dej yog incidentally xaiv raws li lub tsev kawm ntawv mascot rau 1911, tom qab ib lub zos vendor txiav txim thiab muag pennants tsev kawm ntawv uas tus nab qa dej emblem imprinted rau lawv. Lub tsev kawm ntawv xim, txiv kab ntxwv thiab xiav, Yog ntseeg tau tias yuav derived ntawm cov xim xiav thiab dawb tsev kawm ntawv ntawm lub Florida Agricultural kawm ntawv qib siab hauv lub zos pas dej thiab cov txiv kab ntxwv thiab dub xim ntawm lub East Florida Seminary nyob Gainesville.

Nyob rau hauv 1909, Albert Murphree yog koomhaum rau tsev kawm ntawv tus tsoom txoov thib ob, thiab ncaav tau ob peb lub qib siab rau tsev kawm ntawv, sau npe kom tawm hauv 200 rau tshaj saud 2,000, thiab nws hauv lub founding ntawm lub koom txoos Florida xiav yuam sij coj instrumental. Murphree yog tib University ntawm Florida thawj coj honored nrog ib tug pej thuam rau lub.

Nyob rau hauv 1924, Florida tsim kev cai teem tseg tseem fwv hauv lub “hnub nyoog mature” (nyoog twenty-one xyoo) uas tau ua tiav rau caum semester teev ntawm ib “txuj reputable” yuav tsum pub rau npe thov kev pab lub semester ntxiv mus hauv lub tsev kawm ntawv ntawm Florida nyob rau hauv cov kev pab cuam uas mog nyob Florida xeev College rau cov poj niam. Qhov no ua ntej, xwb rau ntawm lub caij ntuj sov lub semester ntawd coeducational, kom haum raws li cov poj niam txawj uas xav ntxiv kev kawm ntawv thaum lub caij ntuj sov so. Lassie Goodbread-dub los ntawm lub zos pas dej los ua tus poj niam thawj qhov ua npe zwm rau lub tsev kawm ntawv ntawm Florida, nyob rau hauv lub kawm ntawv qib siab uas ua liaj/teb hauv 1925.

John J. Tigert los ua peb tsev kawm ntawv thawj coj hauv 1928. Disgusted los ntawm tus under-the-table nyiaj tau los ntawm cov tebchaws mus ncaws pob, Tigert tsim cov kev pab cuam grant-in-aid ncaws ntawv nyob hauv lub 1930s thaum ntxov, uas yog ntawm genesis cov kislas tam sim ntawv npaj kev kawm uas siv los ntawm lub teb chaws Collegiate ncaws Association.

Nyob rau hauv 1985, Florida lub tsev kawm ntawv raug caw mus koom lub koom haum ntawm American tebchaws (AAU), yog cov koom haum ntawm RAUCAUM ob tuaj mas tsoom fwv thiab kev tshawb fawb tebchaws nyob rau hauv lub tebchaws United States thiab Canada. Florida yog ib tug pej xeem ntawm kaum xya, av-qhov nyiaj pab cov tebchaws uas muaj cov AAU. Nyob rau hauv 2009, President Bernie Machen thiab theUniversity ntawm Florida Board of Trustees ib txoj kev hloov loj txoj cai rau lub tsev kawm ntawv tshaj tawm. Cov Board of Trustees txaus siab qhov yuav txo tau cov undergraduates thiab cov ua haujlwm ntawm nyiaj txiag thiab lwm yam kev kawm ntau yam los kawm tiav kev kawm ntawv thiab kev tshawb kawm.


koj puas xav sib tham txog tsev kawm ntawv ntawm Florida ? Lus nug, tuag los sis kev


Tsev kawm ntawv ntawm Florida ntawm daim ntawv qhia


Yees duab


Duab: Tsev kawm ntawv ntawm Florida raug raws ntaub ntawv Facebook

Yees duab

Muab cov no pab ntxiv yog pab tau rau koj cov phooj ywg

Hloov tsev kawm ntawv ntawm Florida

Koom nrog tham txog ntawm tsev kawm ntawv ntawm Florida.
THOV NCO NTSOOV: EducationBro Magazine ua kom koj muaj peev xwm yuav pab ntxiv yog kev tebchaws nyob 96 haiv lus, tab sis, peb hais kom koj mus hwm lwm cov neeg thiab sau lus Askiv.