Columbia University

Columbia University. Studera i USA. Utbildning utomlands Magazine - utbildning Bro

Columbia University Detaljer

Skriva in sig vid Columbia University

Översikt


Columbia University är en privat institution som grundades 1754.

Studieavgifter i Columbia University är $51,000 (Stöd.).

Columbia University, ligger i stadsdelen Manhattan Morning Heights i New York i, erbjuder ett brett utbud av studentaktiviteter. Columbia Lions fältet mer än 25 NCAA Division I lag i Ivy League. Mer än 90 procent av eleverna bor i på campus bostäder, allt från traditionell bostad hallar till universitetsägda Brownstones. Många av Brownstones befolkas av de mer än 25 Grekiska broderskap och kvinnoförening kapitel på campus, vars medlemmar inkluderar om 10 procent av studenterna. Organisationer som Urban New York, som ger ut gratis biljetter till stadsevenemang, foster elev interaktion med livet i the Big Apple.

Columbia består av tre grund skolor-Columbia College, Fu Foundation School of Engineering och Applied Sciences (SEAS) och School of General Studies-liksom ett antal forskar och yrkesskolor. Columbias forskarutbildning inkluderar högt rankade Business School, Teachers College, SEAS, Law School, College of Physicians och kirurger,School of International och Public Affairs, School of Arts andMailman School of Public Health. Universitetet har också en väl ansedd College of Dental Medicine och Graduate School of Journalism. Columbia är anknutet till Barnard College för kvinnor, Unionen Theological Seminary och det judiska teologiska seminariet of America. Stående alumner inkluderar John Jay, grundare och första justitie; President Barack Obama; låtskrivande laget Richard Rodgers och Oscar Hammerstein; och skådespelerskan Maggie Gyllenhaal. Columbia administrerar också Pulitzerpris.

skolor / högskolor / avdelningar / Kurser / Fakulteterna


 • Arkitektur, Planera & Bevarande
 • konst
 • Graduate School of Arts & vetenskaper
 • Barnard College
 • Företag
 • College of Physicians och kirurger
 • Columbia College
 • Dental Medicine
 • Teknik
 • Humanistiska fakulteten & vetenskaper
 • Generella studier
 • Internationell & Offentliga angelägenheter
 • Jewish Theological Seminary
 • Journalistik
 • Lag
 • Amning
 • yrkes~~POS=TRUNC
 • Folkhälsan
 • Socialt arbete
 • Teachers College
 • Union Theological Seminary

Historia


Columbia University grundades 1754 som Kings College av Royal Charter av kung George II av England. Det är den äldsta institution för högre utbildning i staten New York och den femte äldsta i USA.

Tvist föregick grundandet av kollegiet, med olika grupper tävlar om att bestämma sin position och religiös tillhörighet. Förespråkarna för New York träffade framgång på den första punkten, medan anglikanerna rådde på den senare. dock, alla valkretsar överens om att förbinda sig till principerna om religionsfrihet i fastställande av politik College.

I juli 1754, Samuel Johnson höll de första klasserna i ett nytt skolhus angränsande Trinity Church, ligger på vad som nu är lägre Broadway på Manhattan. Det fanns åtta elever i klassen. Vid Kings College, framtida ledare koloniala samhället kan få en utbildning utformad för att “förstora sinnet, öka förståelsen, polera hela Man, och kvalificera dem att stödja de ljusaste tecken i alla de förhöjda stationer i livet.” En tidig manifestation av institutets höga mål var etableringen i 1767 den första amerikanska medicinska skolan för att bevilja M.D. grad.

Den amerikanska revolutionen förde tillväxten av högskolan till ett stopp, tvinga en suspension av instruktion i 1776 som varade i åtta år. dock, institutionen fortsatte att utöva ett betydande inflytande på amerikansk liv genom de människor som är förknippade med den. Bland de tidigaste studenter och förvaltare av Kings College var John Jay, den första överdomare i USA; Alexander Hamilton, den första sekreterare i kassan; Gouverneur Morris, författaren av det slutliga förslaget till US. Konstitution; och Robert R. Livingston, en medlem av de fem-man kommitté som utarbetade självständighetsförklaringen.

Kollegiet igen i 1784 med ett nytt namn-Columbia-som förkroppsligade patriotiska glöd som hade inspirerat landets strävan efter självständighet. Den återupplivade institution var igenkännlig som ättling till dess koloniala förfader, Tack vare dess lutning mot anglikanismen och behoven i en stadsbefolkning, men det fanns viktiga skillnader: Columbia College återspeglas arvet från revolutionen i större ekonomisk, konfessionell, och geografisk mångfald av sina nya studenter och ledare. Instängd campus livet gav vika för den vanligare fenomenet dag studenter som bodde hemma eller lämnas in i staden.

I 1857, högskolan flyttade från Park Place, nära den närvarande platsen av stadshuset, till fyrtionionde Street och Madison Avenue, där det återstod för de kommande fyrtio åren. Under den sista halvan av artonhundratalet, Columbia antas snabbt formen av ett modernt universitet. Columbia School of Law grundades 1858. Landets första gruvskola, en föregångare till dagens Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, bildades 1864 och tilldelades första Columbia Ph.D. i 1875.

När Seth Low blev Columbia president i 1890, han kraftigt främjat universitetets idealisk för College, placera splittrad federation av autonoma och konkurrerande skolor under central administration som betonade samarbete och delade resurser. Barnard College för kvinnor hade blivit anslutna till Columbia i 1889; läkarutbildningen kom under ledning av universitetet 1891, följt av lärare College i 1893. Utvecklingen av forskar fakulteter i statsvetenskap, filosofi, och ren vetenskap etablerade Columbia som en av landets äldsta centra för forskarutbildning. I 1896, förvaltare bemyndigade officiellt användningen av ännu ett nytt namn, Columbia University, och idag institutet officiellt känd som Columbia University i New York City.

Låg största prestation, dock, rörde sig universitetet från fyrtionionde Street till rymligare Morningside Heights campus, utformad som en urban akademisk by genom McKim, Mjöd, och vitt, den berömda turn-of-the-talet arkitektbyrån. Arkitekt Charles Follen McKim tillgänglig Columbia med ståtliga byggnader mönstrade efter de av den italienska renässansen. Universitetet fortsatte att blomstra efter sin flytt uptown i 1897.

Under ordförandeskapet Nicholas Murray Butler (1902-1945), Columbia fram som en framstående nationellt centrum för utbildning innovation och vetenskaplig prestation. TheSchool of Journalism bildades genom arv av Joseph Pulitzer i 1912. John Erskine visade den första stora Books Honors Seminarium på Columbia College i 1919, gör studiet av ursprungliga mästerverk grunden för grundutbildningen, och samma år, en kurs om krig och fred studier har sitt ursprung akademins inflytelserika läroplanen.

Columbia blev, för att citera College alumn Herman Wouk, en plats för “fördubblats magic,” var “de bästa sakerna för tillfället var utanför rektangeln i Columbia; de bästa sakerna i hela mänsklighetens historia och tänkte var inne i rektangeln.”

Studiet av vetenskaperna blomstrade tillsammans med de fria konsterna. Franz Boas grundade moderna vetenskapen om antropologi här i de första decennierna av nittonhundratalet, även som Thomas Hunt Morgan visar riktningen för moderna genetik. I 1928, Columbia-Presbyterian Medical Center, den första centrum för att kombinera undervisning, forskning, och patientvård, invigdes som ett gemensamt projekt mellan den medicinska skolan och Presbyterian Hospital.

I slutet av 1930-talet, en Columbia elev skulle kunna studera med artister som Jacques Barzun, Paul Lazarsfeld, Mark Van Doren, Lionel Trilling, och jag. jag. Rabi, för att bara nämna några av de stora sinnen Morning campus. Universitetets studenter under denna tid var lika åstadkommit, till exempel, två alumner Columbia School of Law, Charles Evans Hughes och Harlan Fiske sten (som också var dekanus vid School of Law), tjänade successivt som överdomare av Förenta staternas högsta domstol.

Forskning om atom av lärare I. jag. Rabi, Enrico Fermi, och Polykarp Kusch förde Columbia Institutionen för fysik internationell framträdande på 1940-talet. Grundandet av School of International Affairs (nu School of International och Public Affairs) i 1946 markerade början av intensiv tillväxt i internationella relationer som en viktig vetenskaplig inriktning vid universitetet. Den orala-historia rörelsen i USA lanserades på Columbia i 1948.

Columbia firade bicentennial i 1954 under en period av stadig expansion. Denna tillväxt uppdrag ett stort campus byggnadsprogram på 1960-talet, och, vid slutet av detta årtionde, fem av universitetets skolor inrymt i nya byggnader.

Det var också under 1960-talet som Columbia upplevde den viktigaste krisen i sin historia. Strömmar av oro sveper den lands bland dem opposition till Vietnamkriget, en allt militant medborgarrättsrörelsen, och den pågående nedgången i USA: s innerstäder-konvergerade med särskild kraft vid Columbia, gjutning av Morning campus i den nationella rampljuset. Mer än 1,000 protesterande studenter ockuperade fem byggnader i den sista veckan i april 1968, effektivt stänga universitetet tills de tvingades bort av New York polisen. Dessa händelser ledde direkt till annullering av en föreslagen gym i Morningside Park, upphörandet av vissa sekretessbelagda forskningsprojekt på campus, avgången av president Grayson Kirk, och en nedgång i universitetets ekonomi och moral. De ledde också till bildandet av konsistoriet, i vilken fakultet, studenter, och alumner förvärvat en större röst i universitetets angelägenheter.

Under de senaste decennierna, Columbias campus har sett ett återupplivande av ande och energi som har varit verkligt betydelse. Under ledning av president Michael Sovern, 1980 slutfördes viktiga nya anläggningar, och takten intensifierades efter George Rupp blev president i 1993. En 650 miljoner dollar byggnadsprogram påbörjades 1994 gav impulser för ett brett spektrum av projekt, inklusive totalrenovering av Furnald Hall och friidrottsanläggningar på campus och på Baker Field, ledningar av campus för Internet och trådlös åtkomst, ombyggnaden av Dodge Hall för School of the Arts, byggandet av nya anläggningar för skolorna i lag och Business, renoveringen av Butler Library, och skapandet av Philip L. Milstein Family College Library.

Universitetet har också fortsatt att utveckla Audubon Biotechnology and Research Park, säkra Columbia plats i spetsen för medicinsk forskning. Som New York enda universitetsrelaterad forskning park, det också bidrar till ekonomisk tillväxt genom att skapa privata forskningssamarbeten och generering av nya biomedicinskt relaterade affärer.

En ny student-aktiviteter center, Alfred Lerner Hall, öppnats i 1999 och presenterar Roone Arledge Auditorium och Cinema. Aktuella byggprojekt inkluderar större renoveringar till Hamilton Hall och Avery Library.

Dessa och andra förbättringar av universitetets fysiska anläggningen ger en synlig påminnelse om den fortsatta tillväxten och utvecklingen av Columbias program för forskning och undervisning. Från dess berömda läroplanen till den mest avancerade arbete som nu pågår i sina forskar och yrkesskolor, universitetet fortsätter att sätta den högsta standarden för att skapa och sprida kunskap, både i USA och runt om i världen.

Klart i sitt åtagande att genomföra en sådan omfattande och historiska mission, och leds av en ny president, lee C. Bollinger, Columbia är stolt att fira sin 250-årsjubileum och blicka framåt mot resultaten att komma.

I 1897, flyttas från fyrtionionde Street och Madison Avenue universitetet, där den hade stått i fyrtio år, till sin nuvarande plats på Morningside Heights på 116th Street och Broadway. Seth Low, ordförande för universitetet vid tidpunkten för flytten, försökt att skapa en akademisk by i en rymlig miljö. Charles Follen McKim av arkitektfirman McKim, Mjöd, and White modellerade den nya campus efter den atenska agora. Columbia campus utgör den enskilt största samlingen av McKim, Mjöd & Vita byggnader i tillvaron.

Den arkitektoniska centrum för campus är låg Memorial Library, uppkallat efter Seth Low far. Byggt i den romerska klassisk stil, det visas i New York City registret över historiska platser. Byggnaden idag inrymmer universitetets centrala administration kontor och besökscentret.

En bred trappa ned från Low Library till en expansiv plaza, en populär plats för studenter att samla, och därifrån till College Walk, en strandpromenad som skär den centrala campus. Bortom College Walk är den södra Campus, där Butler Library, universitetets huvudbibliotek, montrar. South Campus är också platsen för många av Columbia College anläggningar, inklusive studentbostäder, Alfred Lerner Hall (Studentcentrum), och akademins administrativa kontor och klassrums byggnader, tillsammans med Graduate School of Journalism.

Norr om Low Library står Pupin Hall, vilket i 1966 utsågs ett nationellt historiskt landmärke som ett erkännande av atom forskning som bedrivs där av Columbia forskare börjar i 1925. I öster är St. Pauls Chapel, som är noterat med New York City registret över historiska platser.

Många nyare byggnader omger den ursprungliga campus. Bland de mest imponerande är Sherman Fairchild Centrum för biovetenskap och Morris A. Schapiro Centrum för Engineering and Physical Science Research. Två miles norr om Morningside Heights är 20-acre campus vid Columbia University Medical Center i Manhattans Washington Heights, utsikt över Hudson River. Bland de mest framträdande byggnaderna på platsen är 20 våningar Julius och Armand Hammer Health Sciences Center, William Black Medical Research Building, och 17 våningar höga torn av College of Physicians och kirurger. I 1989, Den Presbyterian Hospital öppnade Milstein Hospital Building, en 745-säng anläggning som innehåller de allra senaste framstegen inom medicinsk teknik och vård.

I väster är New York State Psychiatric Institute; öster om Broadway är Audubon Biomedical Science and Technology Park, som inkluderar Mary Woodard Lasker Biomedical Research Building, Audubon Business Technology Center, Russ Berrie Medicinsk vetenskap Pavilion, och Irving Cancer Research Center, liksom andra institutioner banbrytande vetenskaplig och medicinsk forskning.

Utöver sin New York campus, Columbia har två anläggningar utanför Manhattan. Nevis Laboratories, etablerad i 1947, är Columbia primära centrum för studier av hög energi experimentell partikel och kärnfysik. Beläget i Irvington, New York, Nevis ligger på en 60-acre egendom ursprungligen ägs av son Alexander Hamilton.

Observatoriet Lamont-Doherty Earth bildades 1949 i Palisades, New York, och en ledande forskningsinstitution med fokus på den globala klimatförändringen, jordbävningar, vulkaner, icke fornybara resurser, och miljörisker. Man undersöker planeten från dess kärna till dess atmosfär, över alla kontinenter och varje ocean.


Vill du diskutera Columbia University ? Några frågor, kommentarer eller recensioner


Columbia University på kartan


Bild


foton: Columbia University officiella Facebook

Video

Dela denna användbar information med dina vänner

Columbia University omdömen

Gå att diskutera of Columbia University.
VÄNLIGEN NOTERA: EducationBro Magazine ger dig möjlighet att läsa information om universitet på 96 språk, men vi ber er att respektera andra medlemmar och lämna synpunkter på engelska.