ווו איר ווילן צו לערנען?

עדוקאַטיאָנבראָ קענען פאָרשלאָגן דעם קאָונטרעיס איצט:

ניו לענדער וועט קומען זייער באַלד